OGMS / EGMS

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 07.04.2023. Capitalul social al societății 23.750.372,5 lei cu un număr de 9.500.149 acțiuni. Numărul drepturilor de vot la data convocării 9.500.149 voturi.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 29.11.2022 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 29.11.2022. Capitalul social al societății 23.750.372,5 lei cu un număr de 9.500.149 acțiuni. Numărul drepturilor de vot la data convocării 9.500.149 voturi.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 07.04.2023. Capitalul social al societății 23.750.372,5 lei cu un număr de 9.500.149 acțiuni. Numărul drepturilor de vot la data convocării 9.500.149 voturi.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 29.11.2022 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 29.11.2022. Capitalul social al societății 23.750.372,5 lei cu un număr de 9.500.149 acțiuni. Numărul drepturilor de vot la data convocării 9.500.149 voturi.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 24.04.2017 și ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) SC IAMU SA BLAJ convocată în data de 24.04.2017. Capitalul social al societății 23.750.372,5 lei cu un număr de 9.500.149 acțiuni. Numărul drepturilor de vot la data convocării 9.500.149 voturi.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IAMU SA BLAJ convocata in data de 25.04.2014/26.04.2014. Capitalul social al societatii este de 15.833.910 lei, cu un numar total de 6.333.564 actiuni. Numarul drepturilor de vot la data convocarii este de 6.333.564 voturi